Kritja pri zavarovanju hiše in opreme

Pri zavarovanju hiše se lahko odločimo za različna kritja, ki pokrivajo posamezne nevarnosti. Kritja so lahko izbrana v paketih za zavarovanje hiše in opreme ali pa jih izbiramo posamezno.

Na tej strani bomo predstavili nekaj najpogostejših kritij, njihov pomen, izključitve in druge posebnosti.

Posebno opozorilo: Gre za informativne opise za lažje razumevanje. Vsem svetujemo, da kritja in njihove podrobnosti preverijo v splošnih in posebnih pogojih pri zavarovalnici pri kateri želijo skleniti premoženjsko zavarovanje.

Opisi tako ne veljajo za vse zavarovalnice, saj se lahko posamezna kritja in (še posebej) podrobnosti med zavarovalnicami razlikujejo.

Kritja

Potres – Potres je naravno premikanje tal, povzročeno z geofizikalnimi procesi v notranjosti zemlje.