Paketi za zavarovanje opreme

Zavarovanje opreme v hiši ali drugi nepremičnini je prav tako zelo pomembno, včasih še celo bolj pomembno, kot samo zavarovanje nepremičnine. Večina manjših škod, ki se pojavlja, je namreč povezanih z opremo in kritji, ki so zajeta pri zavarovanju opreme.

Vse zavarovalnice imajo vsaj dva paketa za zavarovanje opreme. Nekatere pa še kakšnega zraven ali pa je možnos paketom dodajati posamezna kritja po vaših željah.

Klasično zavarovanje opreme pri hiši

Klasična kritja tako zajemajo škode zaradi požara, direktnega udara strele, eksplozije, določenih naravnih pojavov (vihar, toča, zemeljski plaz, utrganje zemljišča in pritisk snega) in indirektni udar strele. Dodatno je krita tudi škoda na opremi zaradi izliva vode, vlomna tatvina in rop, lom stekla in stroški povezani s čiščenjem ob nastali škodi.

Pri večini je vključena tudi osebna odgovornost posameznika za škodo povzročeno tretjim osebam ali pa jo je možno dodati z doplačilom.

Premium zavarovanje opreme

Premium kritja pomenijo predvsem zavarovanje do višje zavarovalne vsote in dodatne nevarnosti, ki niso krite v bolj osnovnih paketih za zavarovane opreme.

Značilna so predvsem razširjena kritja pred krajo, tatvino in vlomom, pri izlivu vode in lomu stekel (tuš kabine, steklo keramične plošče., …). Višje zavarovalne vsote za zavarovanje osebne odgovornosti in indirektni udar strele.

Preko spodnje povezave lahko naročite izračun za zavarovanje nepremičnine in pri opremi označite paket kritij, ki jih želite.

  Izračun za zavarovanje hiše in opreme

Dodatne informaije za:

  1. Paket za zavarovanje hiše
  2. Zavarovanje stanovanja